PALLET GỖ 2 HƯỚNG NÂNG

Pallet gỗ 2 hướng nâng là loại pallet gỗ mà xe nâng chỉ đi vào được từ 2 hướng và chỉ sử dụng được bằng xe nâng máy, không sử dụng được bằng xe nâng tay và không thích hợp với những kho bãi chật hẹp.

Loại pallet gỗ này chịu tải trọng tốt hơn loại pallet gỗ 4 hướng nâng nhưng do chỉ có 2 hướng nâng nên việc xếp container và lưu kho sẽ khó khăn hơn.